Zon op Voorschoten is een coöperatie van inwoners uit Voorschoten opgericht in de zomer van 2016.  Na een snelle start kon in februari 2017 onze eerste zonne-installatie met 224 zonnepanelen op sporthal de Vliethorst in gebruik genomen worden. Op dit moment heeft de coöperatie 42 leden, waarvan 5 leden onderdeel vormen van het bestuur.

Waarom groene stroom opwekken in Voorschoten?

De opwarming van de aarde door broeikasgassen is een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Op alle niveaus zullen we dus maatregelen moeten nemen om het tij te keren en de transitie te maken naar schonere energiebronnen. Dit gegeven is voor de leden een belangrijke motivator om dicht bij huis een bijdrage te leveren aan schone energie opwekking in Nederland.
Daarnaast vindt onze coöperatie het belangrijk dat we inwoners van Voorschoten de mogelijkheid bieden om zelf zonnestroom op te wekken ook al heb je daar zelf geen geschikt dak voor. Samen kunnen we hier als inwoners van Voorschoten een bijdrage leveren aan een schonere toekomst, te beginnen op het dak van sporthal de Vliethorst maar hopelijk snel ook op andere daken!

Samenstelling bestuur

Frans van Selm – Voorzitter

Jan Koster – Secretaris

Thijs Mollers – Penningmeester

Hugo Nordkamp – Algemeen bestuurslid en focal point nieuwe daken

Jan Korterink – Algemeen bestuurslid en adviseur